Общността на Възкръсналия Христос ГАЛИЛЕЯ

0

I. Общност

Общността на Възкръсналия Христос ГАЛИЛЕЯ е католическа молитвено-евангелизационна общност, която обединява в момента oколо 1900 членове в много места в Полша и Европа (Великобритания, България, Австрия, Украйна, Холандия). Цел на съществуването на общността е новата евангелизация, или да носим на другите надеждата, произтичаща от личната среща  с Възкръсналия Исус в силата  на Свети Дух (керигмат).

Общността е създадена през 1992 r. в село Стришава около Суха Безкидска (воеводство  Мала Полша, Архиепархия Краковска), където се помещава главният й  дом – Център за Евангелизация и Молитва "Хълмът на Милосърдието". Общността се развива благодарение на милостта на Свети Дух, който ни дава сила за лично обръщане и служба за възкресението на другите.

На празника на Христос Цар през 1998 г. XV  Капитул на Полската провинция на Общността на Възкресението на Господа, призна, че Общността реализира харизмата и мисията на Ордена и включи Общността в своите вътрешни структури.

През 2012 година o. Кшиштоф Червьонка ОВ, който е основател и Пастир на Общността, бе призван за член на Сдружението на Конференцията на Епископата на Полша д.н. Нова Евангелизация.

Територията на действието на Общността е разделен на райони т.нар. Лозя  с реален Център , който обикновено е конкретна енория (място за формация и евангелизация). В момента имаме девет Лозя: Стришава, Шльонск, Люблин, Белско- Бяла, Хелм, Варшава, Радом, Виена и Краков.  

В Общността има също и т.нар.лозови Филизи – Домове на Възкресението, които са много отдалечени от Лозята, които се подчиняват непосредствено на Центъра в Стришава, и които се надяваме в бъдеще да се преобразуват в Лозя. Днес  имаме 4 Лозови Филиза: Гданск, Замошч, България и Великобритания.

Основно място за срещите в Лозята са т. нар. Домове на Възкресението – малки групи за евангелизация в частните домове на аниматорите, където се срещат около 5-10 човека на молитва, четене на Словото Божие, а също да споделят  своите опитности в живота на вярата и проблемите на ежедневния живот. Във всички лозя  днес има над 180 Домове на Възкресението.

Динамиката на вътрешния живот в общността се опира на домашните срещи (всяка седмица), пет нива на формация (всеки месец – за всеки според собственото му ниво), ежемесечните срещи на общността, наричани Празник в една от енориите, която за нас е реален център за формация и евангелизиране.

Образец за строежа на Общността е Светата Троица и първите християнски общини( ДА2,42-45),благодарение на което в Общността създаваме връзки, пълни с топлина, простота и любов.

Бог ни призова, да бъдем жив знак на евангелските ценности: истина и любов, това е основният принцип в нашия живот, в oтношенията ни и във формацията. Искаме да живеем с духовността на възкресението и  да носим надежда.

Като разбираме огромната нужда от евангелизация и формация на мъжете, през 2000 година създадохме над общностен Завет на мъжете „Братя на Възкресението”.

Училище за Нова Евангелизация св. Марко в Стришава

Нашето призвание е евангелизацията, затова развитието на Общността е свързано тясно с призванието в рамките на Общността от 1994 година Училища за Нова Евангелизация св. Марко  и чрез това с включване в течението на католическите керигматични училища за нова евангелизация (УНЕ). Днес след години на формиране на тази служба на евангеличните срещи идват много хора, търсещи обръщане, съединение, изцеление или укрепване на вярата.

Oт  2006 година започнахме тясно взаимодействие с Училището за Нова Евангелизация св. Андрей (SESA) в Мексико (създател на световното движение на училищата за Нова Евангелизация) и работим според тяхната методология. Поехме отговорността за Държавния офис на SESA в Полша,  където са съсредоточени в момента над 30 Училища за Нова Евангелизация в цяла Полша.

Eвангелизация

Убедени сме, че Бог ни призовава,  като духовни и светски лица, да споделяме дадените ни дарове чрез творческо участие в различните форми на новата евангелизация и молитва. Всеки от нас има собствени преживявания на срещи с Възкръсналия Исус. Това е едновременно постоянно и динамично преживяване  в нашия живот.

Индивидуална евангелизация: личното ангажиране на различните членове на Общността в евангелизацията, предприета като жизнено свидетелство и проповед в своята среда с мисълта принцип „проповядвам това, с което живея, живея според това, което проповядвам” , а също и молитва за другите..

Евангелизация на Общността:

  • Училище за Нова Евангелизация Св. Марко
  • Домове на Възкресението
  • Духовни упражнения за енорията и  училища за евангелизация в енорията "от врата до врата”
  • бдения и евангелизационни концерти
  • Заветът на мъжете „Братя на Възкресението”
  • Евангелизация на младите (напр. подготовка за миропомазание)
  • Застъпническа молитва
  • Курс Алфа (цикъл от 10 евангелизационни срещи) и евангелизационни недели в енориите.

Контакт

Повече информация можеш да намериш като контактуваш с нас: [телефон] и [e-mail]