Formacja duchowa

0

DROGA WZROSTU DUCHOWEGO

"Strategią Wspólnoty jest podjęcie przez każdego członka Wspólnoty pasjonującej drogi wzrostu duchowego, której celem jest stanie się uczniem i świadkiem Jezusa."

Formacja we Wspólnocie to droga wchodzenia na górę poznania Jezusa (formacji stawania się uczniem Jezusa), aby następnie będąc na szczycie doświadczyć głębokiej przemiany duchowej (zacząć żyć jak Jezus) i rozpocząć etap schodzenia do innych ludzi (ewangelizacji i służby), aby być jak Jezus i stawać się świadkami Jego Zmartwychwstania.

Każdy członek Wspólnoty jest wezwany, aby przejść te 5 etapów wspinaczki, która w życiu duchowym symbolizuje przemianę w ucznia i świadka Jezusa.

ETAPY FORMACJI

ETAP I (Droga Podstaw Wiary) - celem jest odkrycie żywej wiary (poznać Jezusa) - 1 rok

ETAP II (Droga Nadziei) – poznanie życia błogosławieństwami (być jak Jezus) - 1 rok

ETAP III (Duchowość Paschalna) - etap przemiany serca (żyć jak Jezus) - 1 rok

ETAP IV (Droga do Przymierza) - etap kształtowania do służby (służyć jak Jezus) - 1 rok

ETAP V (Droga Przymierza) - etap odkrywania dojrzałości duchowej i głoszenia Jezusa innym (głosić jak Jezus) - wiele lat

FUNDAMENTY FORMACJI

Formację we Wspólnocie kształtuje równowaga trzech elementów (triada):

KERYGMAT – głoszenie osoby Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego – Zbawiciela, Pana i Mesjasza.

CHARYZMAT – otwartość na Ducha Świętego i posługa charyzmatami.

WSPÓLNOTA – doświadczenie bycia Ciałem Chrystusa i budowanie relacji w Prawdzie i Miłości.